מהו סוד מסחרי?

סוד מסחרי - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

רבים פונים אלי בשאלה – מהו סוד מסחרי? במאמר זה אנסה לפשט את הנושא.

סוד מסחרי  – כשמו כן הוא – קודם כל סוד. מדובר בסוד עסקי שלא ניתן לגילוי בקלות על ידי אחרים. סוד מסחרי מוגדר בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, תשנ”ט-1999 “מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו“.

סעיף 5 לחוק מגדיר גם מיהו הבעלים של הסוד המסחרי – “לרבות מי שסוד מסחרי נמצא בשליטתו כדין“, הכוונה היא שהבעלים הוא מי שהמציא או פיתח את “הסוד” או מי שרכש אותו בתום לב.

על מנת להגן על הסוד המסחרי בצורה מקסימלית, ראשית, צריך שהסוד יתן לבעלים שלו יתרון עסקי כלשהו ועל בעל הסוד המסחרי מוטלת החובה לשמור על הסוד ככל הניתן. הסודיות צריכה להיות ממשית ולא מספיקה המחשבה של בעל הסוד כי אכן זהו מידע סודי. בעל הסוד צריך לנקוט באמצעי אבטחה סבירים לשמירת המידע. ההגנה צריכה להיעשות בצורה ברורה ואקטיבית, כי אם המידע/הסוד לא יהיה מוגן בצורה סבירה הוא לא יחשב כסוד מסחרי. על הסוד המסחרי להיות בעל ערך כלכלי ולהקנות לבעליו יתרון מסחרי. לרוב מדובר במידע סודי, שבעליו השקיע משאבים על מנת להשיגו ושגילויו למתחרים עשוי לחסוך להם זמן, טרחה או הוצאות.

אין בדין דרישות מחמירות לשמירה/הגנה על הסוד המסחרי – הדרישה להגן על הסוד היא באמצעיים סבירים. לצורך המחשה השארת מחשב פתוח אשר בתוכו שמור הסוד עצמו נחשב כאי הגנה על הסוד ואבטחתו (אך כמובן שכל מקרה לגופו). אם אחרים צריכים להשקיע מאמצים ומשאבים על מנת להגיע למידע ניתן יהיה לומר כי מדובר במידע שלא ניתן לגילוי בקלות, וזו הדרישה הנחוצה.

לאור הקושי הקיים לעיתים בהוכחה כי מידע מסוים הוא חסוי או בגדר סוד מסחרי, נהוג להחתים את העובדים ו/או ספקים ו/או לקוחות על הסכם סודיות אשר בתוכו מוגדר כי הסוד/ידע מסוים נחשב כסוד מסחרי. בדרך כלל מדובר על מידע אשר חשוף למספר מצומצם של עובדים למשל: חברי הנהלה בכירים, מומחים, יועצים וכדומה.

פרסום סוד מסחרי וחשיפתו לציבור יגרום לאובדן הסודיות ולפקיעת הזכות לסודיות מסחרית, גם אם הגילוי נעשה שלא על ידי הבעלים או שנעשה בזדון. מידע הנגיש לציבור או מוצר מוגמר הנמכר לציבור הרחב, אינם נופלים בגדר סוד מסחרי.

יודגש כי עצם החשיפה (בזדון או שלא בזדון) של הסוד המסחרי עשויה להקנות לבעלים עילה נגד מפרסם המידע, אך צד שלישי שאינו קשור יוכל לעשות שימוש בסוד מבלי להיות חשוף לתביעה.

בכל שאלה או עניין נוסף, אתם מוזמנים לפנות אלינו.

שיתוף:

מאמרים נוספים

איך לבחור שם מותג

לעיתים קרובות חברות ועוסקים אשר רוצים להגן באמצעות רישום סימן מסחר על המותג שהגו או

הסכם מייסדים - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

הסכם מייסדים

יש לך רעיון או מיזם? חברת עם שותף לפיתוח מוצר? זה מתחיל להיות רציני? כנראה

רישום סימן מסחר - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

רישום סימן מסחר

סימן מסחר הוא סימן שבו משתמשים חברות או אנשים פרטיים לצורך סימון המוצרים או השירותים

יפוי כוח מתמשך - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

יפוי כוח מתמשך

מי הייתם רוצים שיקבל עבורכם החלטה? אחד החששות הגדולים ביותר של אדם, הוא שיבוא יום

חוק העיצובים - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

חוק העיצובים

ביולי 2018 נכנס לתוקפו חוק העיצובים החדש שהחליף את פקודת הפטנטים והמדגמים משנת 1924. חוק העיצובים

יצירת קשר מהירה