צוואות וירושות

מהי ירושה?

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו.

מי הם יורשיו?

היורשים הם יורשים על פי דין אך אם אדם השאיר צוואה אז לפי צוואתו.

מי רשאי לרשת?

 • כל אדם שהיה בחיים במות המוריש, לרבות מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש.
 • תאגיד (עמותות, ארגונים וכיו"ב) רשאי לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים או אם נעשה כשר לזכות בנכסים תוך שנה ממתן צו קיום הצוואה.

מי אינו יכול לרשת?

 • מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו. גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו אלא אם המוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.
 • מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזויפת.

מי רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

הגשת בקשה לצו קיום צוואה מתאפשרת לכל אדם, כמובן היורשים המוזכרים לדוגמא בן זוג, ילדים או אח שנותר בחיים. כמו כן גם נושים שהמנוח היה חייב להם כסף זכאים להגיש את הבקשה.

מהי צוואה?

צוואה היא הצהרה בכתב שבו אדם קובע מי יירש את נכסיו ורכושו לאחר מותו.

חוק הירושה מאפשר לכל אדם הרוצה לערוך צוואה לבצע זאת בקלות וללא הוראות ספציפיות לאופן עריכת הצוואה. המחוקק מעניק למצווה מרחב בחירה באיזו דרך תיכתב הצוואה, הצוואה יכולה להתייחס לכל הרכוש שהיה או רק לחלק, יכולה להיות ספציפית ופרטנית או כללית ולפרט רק קווים מנחים. הצוואה צריכה להיות ברורה, הגיונית כי לפעמים הם יכולים להתפרש בניגוד לרצוננו, לרשום פרטים מזהים ברורים בקשר ליורשים ובקשר לנכסי העיזבון. במקרה של סכסוך או ספק לגבי חלק מסוים בצוואה יהיה על בית המשפט להשתכנע כי זוהי כוונתו של המצווה.

יש לזכור כי החיים הם דינמיים ויכולים להשתנות, אנחנו מתחתנים, מתגרשים, מכירים בני זוג,  יולדים ילדים בדרך זו או אחרת, ידועים בציבור כל שלב כזה הוא משמעותי ומניב שינוי יש לקחת בחשבון שיקולים אלה בכתיבת הצוואה.

החוק קובע 4 סוגי צוואות:

 1. צוואה בכתב יד.
 2. צוואה בעדים.
 3. צוואה בפני רשות.
 4. צוואה בעל פה.

הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של המצווה, בנוסף, אין הגבלה על מספר הצוואות שיכול אדם להשאיר לאחר מותו. הצוואה המאוחרת היא הקובעת (אם נתקיימו התנאים לכך).

צוואה בכתב יד – סעיף 19 לחוק הירושה מגדיר כי צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. על מנת שצוואה זו לא תיפסל, היא חייבת להיות כולה כולל חתימתו כתובה בידי המצווה בלבד והיא אינה יכולה להיות מודפסת רק עם חתימת המצווה.

צוואה בעדים – סעיף 20 לחוק הירושה מגדיר כי צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות חייבות להיות בכתב ידם של המצווה והעדים, ולהיחתם במועד עריכת הצוואה ולא במועד מאוחר יותר. מומלץ כי לאחר חתימת המצווה ושני העדים יחתום גם עורך דין המתמחה בעריכת צוואות כי הצוואה אכן נכתבה בפני שני עדים והמצווה אינו נתון תחת לחץ וכפיה וכדי למנוע מהמצווה טעויות שעלולות לאחר מותו להביא לפסילת הצוואה.

צוואה בפני רשות – סעיף 22 לחוק הירושה מגדיר כי צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, נוטריון, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור. דברי הצוואה כפי שנרשמו ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור. נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה. צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה.

צוואה בעל פה – סעיף 23 לחוק הירושה, צוואה זו נקראת גם צוואת "שכיב מרע". צוואה זו מתאפשרת רק במקרה בו המצווה רואה עצמו מול פני המוות או נמצא על סף מוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים, המבינים את שפת המצווה ועליהם לרשום בזיכרון דברים את תוכן הציווי בציון תאריך והנסיבות לעשיית הצוואה. על שני העדים להפקיד אצל רשם לעייני ירושה את זיכרון הדברים שנכתבו. צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

מי רשאי לעשות צוואה?

באופן עקרוני, כל אדם רשאי לערוך צוואה. קיימים מקרים חריגים בהם אדם פסול לצוות בשל חוסר יכולת נפשית או שכלית. צוואה תתבטל אם אחד מאלו יערוך צוואה:

 1. קטין, כלומר מי שלא מלאו לו 18 שנים.
 2. מי שהוכרז פסול דין.
 3. אדם שלא יודע להבחין בטיבה של צוואה. הכוונה היא לאדם שבשל חוסר צלילות הדעת, מחלה או פגיעה כלשהי אינו מסוגל להבין או להיות מודע למשמעות של עריכת צוואה.

אם המצווה חושש כי עלולים לטעון כי לא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה (למשל, בשל גיל מתקדם, מחלה או טיפולים) רצוי כי יפנה, סמוך למועד עריכת הצוואה, לקבלת חוות דעת רפואית המעידה על כשירותו לצוות.

בעת עריכת הצוואה חשוב מאוד לשים לב לנקודות הבאות:

 • שהבקשה של המצווה ניתנה ללא כפיה ו/או לחץ ובהיותו צלול.
 • שהנהנה על פי צוואה לא יהיה נוכח בעת עריכת הצוואה ו/או בעת חתימת הצוואה.
 • אם המצווה אדם חולה או מבוגר אך צלול, יש לתמוך את הצוואה בחוות דעת רפואית מתאימה.
 • בעת ניסוח הצוואה, יש לתת דגש על ניסוח הסעיפים, שיהיו סבירים וחוקיים על מנת שלא ידרשו היורשים לברר אותם בבית משפט.

לייעוץ פרטני מוזמנים לפנות אלינו.

יצירת קשר מהירה

מאמרים מעניינים

איך לבחור שם מותג

לעיתים קרובות חברות ועוסקים אשר רוצים להגן באמצעות רישום סימן מסחר על המותג שהגו או

הסכם מייסדים - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

הסכם מייסדים

יש לך רעיון או מיזם? חברת עם שותף לפיתוח מוצר? זה מתחיל להיות רציני? כנראה

רישום סימן מסחר - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

רישום סימן מסחר

סימן מסחר הוא סימן שבו משתמשים חברות או אנשים פרטיים לצורך סימון המוצרים או השירותים

יפוי כוח מתמשך - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

יפוי כוח מתמשך

מי הייתם רוצים שיקבל עבורכם החלטה? אחד החששות הגדולים ביותר של אדם, הוא שיבוא יום

סוד מסחרי - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

מהו סוד מסחרי?

רבים פונים אלי בשאלה – מהו סוד מסחרי? במאמר זה אנסה לפשט את הנושא. סוד

חוק העיצובים - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

חוק העיצובים

ביולי 2018 נכנס לתוקפו חוק העיצובים החדש שהחליף את פקודת הפטנטים והמדגמים משנת 1924. חוק העיצובים